شاه شیعه ستیز اردن ظهور داعش را به شیعیان ربط داد

شاه شیعه ستیز اردن ظهور داعش را به شیعیان ربط داد

شاه اردن، حمایت آمریکا از نقش سیاسی ونظامی کردها و به ویژه، شیعیان در عراق را عامل بروز بحران در این کشور و ظهور داعش دانست. به گزارش پرس شیعه؛ ملک عبدالله دوم شاه اردن در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی. بی. اس آمریکا گفت:...