شایعه همسر دوم “اجباری”؛ از عراق تا اریتره!

شایعه همسر دوم “اجباری”؛ از عراق تا اریتره!

شایعه الزام قانونی مردان اریتره‌ای به ازدواج با دست کم دو زن، هفته گذشته درحالی در همه جا منتشر شد که این مطلب پیش‌تر درباره عراق شایعه شده و خیلی‌ها آن را باور کرده بودند. به گزارش پرس شیعه، رواج دهندگان این شایعه...