پایان و سقوط اولین حکومت سعودی؛ رد پای استعمارگران در بزرگترین فتنه نگاهی به حدود ۳ قرن فتنه‌گری، کشتار و ویرانگری در شبه‌جزیره-۱

پایان و سقوط اولین حکومت سعودی؛ رد پای استعمارگران در بزرگترین فتنه

بیست و سوم سپتامبر ۱۹۳۲ میلادی، عبدالعزیز پرچمدار اشغال شبه جزیره عربستان،‌رسما پادشاهی عربستان سعودی را پس از سیطره کامل بر سرزمین حجاز تحت عنوان پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرد. آل سعود هر ساله این روز را تحت عنوان...