پشت پرده تأسیس شبکه‌ های فارسی سعودی

پشت پرده تأسیس شبکه‌ های فارسی سعودی

دکتر سید احمد سادات، استاد دانشکده مطالعات دانشگاه تهران با اشاره بۀ نقشه سعودی‌ها برای مهندسی افکار عمومی و عدم توفیقشان در این زمینه، گفت: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رسانه‌های عربی و غربی تا حد زیادی...