تقویت شبکه جاسوسی انگلیس با نیروهای جدید!

تقویت شبکه جاسوسی انگلیس با نیروهای جدید!

سازمان اطلاعات خارجی انگلستان به دلیل آنچه که افزایش خطرات امنیتی ناشی از گروه های تروریستی معرفی کرده است، تا سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۰۰۰ نیروی جدید استخدام می کند. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه اینترنتی ایلاف به نقل ازبی...