حذف ده ها صفحه حامی مقاومت فلسطین در فیس بوک

حذف ده ها صفحه حامی مقاومت فلسطین در فیس بوک

شبکه فیسبوک در اقدامی همسو با دشمن صهیونیستی ده ها صفحه حامی مقاومت فلسطین از جمله صفحات حامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین "حماس" را حذف کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه فیسبوک در ساعت های گذشته صفحات زیادی از جمله صفحه شخصی...