شبکه پدافندی غیر قابل نفوذ ایران، صهیونیستها را نگران کرد

شبکه پدافندی غیر قابل نفوذ ایران، صهیونیستها را نگران کرد

تصاویر پخش شده از انتشار سامانه پدافند موشکی اس ۳۰۰ در اطراف فوردو، موجی از نگرانی را در محافل صهیونیستی ایجاد کرد ه است. به گزارش پرس شیعه؛ گزارشگر شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: "ایران فورا پس از...