گاف شبکه خبری آمریکایی درباره ریش داعشی ها

گاف شبکه خبری آمریکایی درباره ریش داعشی ها

اشتباه شبکه خبری آمریکایی "NBC" در انتخاب یک "واژه" در خبر مربوط به گروه تروریستی داعش تسمخر گسترده کاربران شبکه های اجتماعی در اینترنت را به همراه داشت. به گزارش پرس شیعه، شبکه تلویزیونی "NBC" در صحفه خود در شبکه اجتماعی...