راز موفقیت طلاب در شب زنده داری و مناجات است معاون تهذیب حوزه علمیه قم:

راز موفقیت طلاب در شب زنده داری و مناجات است

معاون تهذیب حوزه علمیه قم با تأکید بر این که طلاب باید به طور مستمر خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا بدانند در کجای مسیر قرار دارند و جزء کدام دسته از انسان ها هستند، گفت: راز موفقیت طلاب در شب زنده داری و مناجات است که...