مهمترین حربه‌ شیطان؛ قرار دادن انسان در مقابل انسان است

مهمترین حربه‌ شیطان؛ قرار دادن انسان در مقابل انسان است

آیت الله قرهی درسخنرانی شب ششم محرم گفت: مهمترین حربه شیطان قرار دادن انسان در مقابل انسان است.  متن سخنان شب ششم محرم آیت الله قرهی با موضوع یهودشناسی(نفوذ در اسلام) در پی می آید. مهمترین حربه‌ شیطان؛ انسان در مقابل...