شرایط تحقق ظهور حضرت ولی عصر (عج) جمعه های انتظار؛

شرایط تحقق ظهور حضرت ولی عصر (عج)

امام (عج) در توقیع معروف خود به شیخ مفید (ره) مى‌نویسد: اگر شیعیان ما که خداوند بر انجام طاعت موفقشان بدارد، در وفا کردن به عهد ما همدل بودند مبارکی ملاقات ما از آن ها به تأخیر نمی افتاد.  برای تحقق ظهور به عنوان حکومت عدل...