سازمان ملل درباره شرایط وخیم غذایی مردم فلوجه عراق هشدار داد

سازمان ملل درباره شرایط وخیم غذایی مردم فلوجه عراق هشدار داد

برنامه جهانی غذای سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد، وضعیت غذایی ۶۰ هزار سکنه شهر در محاصره فلوجه عراق به شدت وخیم است و در صورت نرسیدن کمک های غذایی به این شهر، شرایط آنها بدتر خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ در گزارش...