کتاب «شرح خطبه امام حسین (ع) در منا» منتشر شد تازه های عاشورایی دفتر نشر معارف؛

کتاب «شرح خطبه امام حسین (ع) در منا» منتشر شد

کتاب «شرح خطبه امام حسین (ع) در منا» نوشته حجت الاسلام محمدرضا حدادپور جهرمی از سوی دفتر نشر معارف به چاپ بیستم رسید. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «شرح خطبه امام حسین (ع) در منا» نوشته حجت الاسلام محمدرضا حدادپور جهرمی از سوی...