حافظ شیرازی از دیدگاه مرحوم قاضی

حافظ شیرازی از دیدگاه مرحوم قاضی

مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی حافظ شیرازی را عارف کاملی می دانستند... به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی، حافظ شیرازی را هم عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف او را شرح منازل و...