یمن مقبره متجاوزان خواهد شد سخنگوی ارتش یمن:

یمن مقبره متجاوزان خواهد شد

سخنگوی رسمی ارتش یمن با تمجید از پایداری و ثبات نیروهای یمنی گفت، این کشور مقبره متجاوزان خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ شرف غالب لقمان به خبرگزاری رسمی یمن گفت: نیروهای یمنی کوه ها، دره ها و صحراهای این کشور را برای...