تصاویر؛ یادمان صلح یا گورستان سلاح‌های جنگ داخلی؟

تصاویر؛ یادمان صلح یا گورستان سلاح‌های جنگ داخلی؟

شاید لبنانی‌ها بیش از دیگر ملت‌ها قدر امنیت و آرامش را بدانند، چرا که سال های طولانی گرفتار جنگ داخلی بوده اند؛ و به همین دلیل یادمان صلح را هم با استفاده از سلاح های برجا مانده از آن دوره خونین ساخته اند. این برج ۳۰...