نفت ارزان او ام وی اتریش را به سمت ایران کشاند

نفت ارزان او ام وی اتریش را به سمت ایران کشاند

شرکت او ام وی اتریش اعلام کرد در حالی که افت قیمت در بازارهای نفت، موجب می شود استخراج نفت از میادین پرهزینه این شرکت در دریای شمال غیر سودده شود، آینده فعالیت این شرکت در ایران و روسیه قرار خواهد داشت. به گزارش پرس شیعه،...