راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت یک مگاوات برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت یک مگاوات

مجری بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور گفت: نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی ایران به همت متخصصان "پژوهشگاه نیرو" و با موفقیت به شبکه برق سراسری متصل شد. به گزارش پرس شیعه؛ داود محمدی درباره راه‌اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی...