افزایش قیمت نفت ایران / نفت به مرز ۳۰دلار رسید

افزایش قیمت نفت ایران / نفت به مرز ۳۰دلار رسید

میانگین قیمن نفت ایران با ورود تقاضاهای جدید از ژاپن و کره جنوبی همچنین احتمال خرید نفت توسط شرکت توتال فرانسه در محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه دادوستد شد. به گزارش پرس شیعه، براساس آمار بدست آمده بهای هر بشکه نفت سبک آمریکا...