سخنگوی بوئینگ: امکانات و نیاز ایران را بررسی می‌کنیم

سخنگوی بوئینگ: امکانات و نیاز ایران را بررسی می‌کنیم

شرکت هواپیما سازی بوئینگ اعلام کرد بعد از صدور اجازه دولت آمریکا در حال بررسی امکانات و نیازهای خطوط هوایی ایران است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیماسازی بوئینگ متعلق به کشور آمریکا در بیانیه...