این هواپیما گردشگران را به فضا می برد

این هواپیما گردشگران را به فضا می برد

شرکت ویرجین گلکتیک که رؤیای بردن انسان به فضا را دارد از هواپیمای فضایی جدید خود رونمایی کرد. به گزارش پرس شیعه، حدود یک سال پیش بود که هواپیمای فضایی شرکت ویرجین گلکتیک در حین انجام پرواز آزمایشی سقوط کرد و ضمن کشته...