شعر خوانی کودک مصری، علیه مفتی قطر

شعر خوانی کودک مصری، علیه مفتی قطر

یک کودکِ سخنور مصری، با اجرای شعری در برابر رئیس جمهور این کشور، از "یوسف القرضاوی" مفتی قطری - مصری انتقاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛"محمد هیثم" کودک ۱۳ سالۀ مصری که اخیراً در همایش شعرخوانی در الشارقۀ امارات، مقام نخست را...