«دعای عرفه» لباس شعر پوشید

«دعای عرفه» لباس شعر پوشید

همزمان با ایام عرفه، ترجمه دعای عرفه در قالب شعر سپید منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ نشر حوا همزمان با ایام ذی‌ حجه کتاب «نوربازی» را با موضوع ترجمه آزاد دعای عرفه در قالب شعر سپید منتشر کرد. دعای عرفه از ادعیه منسوب به...