بخش زیادی از شعر فارسی ادای احترام به عاشوراست

بخش زیادی از شعر فارسی ادای احترام به عاشوراست

محمد مهدی سیار گفت: اگر تاریخچه شعر فارسی را مرور کنیم، می‌بینیم که بخش زیادی از آن ادای احترام شاعران به واقعه عاشورا است. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه تلویزیونی شابک با حضور محمدمهدی سیار شاعر آیینی برگزار شد و این شاعر...