مراسم عصرانه شعر و موسیقی ایرانی در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد

مراسم عصرانه شعر و موسیقی ایرانی در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد

مراسم عصرانه شعر و موسیقی ایرانی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد به گزارش پرس شیعه، به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در آغاز این نشست که با حضور مقامات...