ادامه حملات خمپاره‌ای تروریست‌ها به نبل و الزهراء

ادامه حملات خمپاره‌ای تروریست‌ها به نبل و الزهراء

شهرهای نبل و الزهراء در شمال حلب که به تازگی آزاد شدند، بار دیگر آماج حملات خمپاره‌ای تروریست‌ها قرار گرفتند. به گزارش پرس شیعه به نقل ازالعالم،تروریست ها بار دیگر مناطق مسکونی را در شهرهای نبل و الزهراء در حومه...