روزنامه سعودی: شهاب حسینی خطرناک است

روزنامه سعودی: شهاب حسینی خطرناک است

یک روزنامه سعودی، با اشاره به موفقیت شهاب حسینی در جشنواره سینمایی کن و سابقه فرهنگی درخشان ایران در تاریخ تمدن اسلامی، مدعی شد که امروز هم فرهنگ ایران، به ویژه سینمای آن، بیش از سیاست این کشور برای سعودی ها خطرناک...