جواد الائمه (ع) مبتکر بحث آزاد اجتماعی است گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری؛

جواد الائمه (ع) مبتکر بحث آزاد اجتماعی است

مبتکر بحث آزاد اجتماعی امام جواد(ع) است. البته قبل از امام جواد هم در زمان ائمه بحث زیاد میشد، اما اینی که حالا بنشینند جمعا صحبت کنند امام جواد اول بار این کار را کردند. به گزارش پرس شیعه؛ متن زیر گزیده‌ای از بیانات...