شب نهم (شب تاسوعا)حضرت عباس(علیه السلام)

شب نهم (شب تاسوعا)حضرت عباس(علیه السلام)

۱. آب رسانی روز هفتم محرم، سه روز پیش از شهادت امام، عبیداللّه به عمر سعد نگاشت: «…به هوش باش! وقتی نامه ام به دستت رسید، به حسین(علیه السلام) سخت بگیر و اجازه نده از آب فرات حتی قطره ای بنوشد و با آنان همان کاری را بکن...