عکس: سنگ قبری با یک دنیا حرف

عکس: سنگ قبری با یک دنیا حرف

در مزار شهدای شهرستان دزفول قبری وجود دارد که بدون هر گونه جلوه ای هم سطح زمین قرار دارد. به گزارش پرس شیعه؛ در مزار شهدای شهرستان دزفول قبری وجود دارد که بدون هر گونه جلوه ای هم سطح زمین قرار دارد. این قبر متعلق به شهید...