یازده شهید عراقی خان طومان فردا وارد خاک این کشور خواهند شد + اسامی شهدا

یازده شهید عراقی خان طومان فردا وارد خاک این کشور خواهند شد + اسامی شهدا

یازده شهید مقاومت اسلامی نجباء که در خان طومان به شهادت رسیده اند فردا وارد خاک عراق خواهند شد. به گزارش پرس شیعه؛ پیکر مطهر ١١ شهید مقاومت اسلامى نجباء که در خان طومان آسمانى شده اند؛ فردا پنجشنبه وارد خاک عراق مى...