آمار تکان دهنده شهدای فلسطین در شش ماه

آمار تکان دهنده شهدای فلسطین در شش ماه

یک مرکز حقوقی فلسطینی، گزارش شش ماهۀ نخست سال جاری میلادی را دربارۀ تجاوز رژیم صهیونیستی به حقوق ملت فلسطین منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای رژیم صهیونیستی در شش ماهۀ نخست سال ۲۰۱۶، هفتاد و هشت شهروند فلسطینی را...