نوشته هایی با برچسب "شهدای یرموک"

شهدای یرموک در لیست گروه‌ های تروریستی سوریه

شهدای یرموک در لیست گروه‌ های تروریستی سوریه

آمریکا نام گروهک موسوم به شهدای یرموک  را در فهرست گروه‌های تروریستی فعال در سوریه قرار داد. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد گروهک "شهدای یرموک " برای امنیت آمریکا تهدید به شمار می رود و به همین...

شهدای یرموک در لیست گروه‌ های تروریستی سوریه

شهدای یرموک در لیست گروه‌ های تروریستی سوریه

آمریکا نام گروهک موسوم به شهدای یرموک  را در فهرست گروه‌ های تروریستی فعال در سوریه قرار داد. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد گروهک شهدای یرموک  برای امنیت آمریکا تهدید به شمار می رود و به همین...