رزمایش دریایی آمریکا تبلیغاتی است معاون نیروی دریایی ارتش:

رزمایش دریایی آمریکا تبلیغاتی است

معاون تربیت و آموزش نیروی دریایی ارتش گفت: اخبار منتشر شده در ارتباط با رزمایش دریایی آمریکا در خلیج فارس تبلیغاتی بوده و به یکسری تحرکات معمولی خلاصه شده است. به گزارش پرس شیعه؛ امیر دریادار دوم شهرام ایرانی معاون...