خروج تومور ۱۲ کیلویی از کلیه مرد ۵۰ ساله در بندرعباس عضو بسیج جامعه پزشکی هرمزگان مطرح کرد

خروج تومور ۱۲ کیلویی از کلیه مرد ۵۰ ساله در بندرعباس

یک متخصص اورولوژی و جراح کلیه از انجام عمل جراحی کلیه و خروج تومور ۱۲ کیلویی که سیاهرگ اصلی شکم را درگیر و کاملا بسته بود از شکم یک مرد ۵۰ ساله در بندرعباس خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ شهرام رزمجو، متخصص اورولوژی و جراح...