دشمنان در خیال خودمی‌خواهند مردم ایران را از مسیر انقلاب دور کنند

دشمنان در خیال خودمی‌خواهند مردم ایران را از مسیر انقلاب دور کنند

بوشهر - مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: دشمنان در اتاق‌های فکر خود می‌خواهند مردم ایران را از مسیر اصلی انقلاب دور کنند، اما این ملت با تمام وجود در مسیر انقلاب باقی ماندند. به گزارش پرس شیعه، آیت الله سید هاشم حسینی...