امور فرهنگی و هنری در شهرقدس به بخش خصوصی واگذار می شود رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس:

امور فرهنگی و هنری در شهرقدس به بخش خصوصی واگذار می شود

قدس - رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قدس گفت: فعال سازی انجمن های هنری در این شهرستان با هدف واگذاری فعالیت های فرهنگی و هنری به بخش های خصوصی به نحوی جدی و موثر در حال پیگیری است. به گزارش پرس شیعه،رضا کرم اظهار داشت: طبق...