عملیات جدید ضد صهیونیستی در قدس

عملیات جدید ضد صهیونیستی در قدس

یک جوان فلسطینی در عملیات چهارشنبه شب خود در شهرک صهیونیست نشین جفعات زئیف در شمال غربی شهر اشغالی قدس، یک صهیونیست را زخمی کرد. به گزارش پرس شیعه، سایت های اینترنتی در سرزمین های اشغالی گزارش کردند که که عباده عزیز...