حمله خمپاره ای تروریست های تکفیری به شهر شیعه نشین فوعه

حمله خمپاره ای تروریست های تکفیری به شهر شیعه نشین فوعه

حمله خمپاره ای تروریست های تکفیری به شهر شیعه نشین فوعه به مجروحیت چهار تن از اهالی این شهر منجر شد. به گزارش پرس شیعه؛ گروه های تکفیری به جنایت های خود در حق شیعیان سوریه ادامه دادند. تروریست های تکفیری دوباره شهر شیعه...