تحصن بحرینی‌ ها مقابل منزل شیخ عیسی قاسم وارد هفته سوم شد

تحصن بحرینی‌ ها مقابل منزل شیخ عیسی قاسم وارد هفته سوم شد

شهروندان بحرینی برای تحصن در مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم، همه موانع و تنگناهای ایجاد شده به وسیله رژیم آل خلیفه علیه خود را پشت سر گذاشتند. به گزارش پرس شیعه؛ دو هفته از تحصن شهروندان بحرینی در مقابل منزل شیخ عیسی...