نگرانی شدید شهروندان آلمانی درباره خشونت روز افزون علیه پناهندگان

نگرانی شدید شهروندان آلمانی درباره خشونت روز افزون علیه پناهندگان

نتایج نظر سنجی موسسه "فورسا" از نگرانی شدید شهروندان آلمانی درباره خشونت روزافزون علیه خارجی‌ها و اقامتگاه‌های پناهندگان در آلمان خبر می‌دهد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، خشونت روزافزون...