شهید و مجروح شدن شهروندان یمنی در بمباران سعودی ها

شهید و مجروح شدن شهروندان یمنی در بمباران سعودی ها

تعدادی از شهروندان یمنی از جمله زنان و کودکان در بمباران هواپیماهای متجاوز سعودی درمناطق مختلف کشته و مجروح شدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از منابع یمنی جنگنده های سعودی مناطق مسکونی در سوق نجر، لواء التاسع ، جسر لاحمه...