نام جزیره از دست‌ رفته برای نوزاد مصری

نام جزیره از دست‌ رفته برای نوزاد مصری

یک شهروند مصری که نام جزیره ازدست رفته را بر روی نوزادش گذاشته بود، نتوانست این نام را در شناسنامه نورسیده ثبت کند. به گزارش پرس شیعه؛ در پی اعتراضات گسترده و جنجال در مصر پس از انتقال مالکیت دو جزیره راهبردی مصر به...