آمادگی انقلابیون بحرینی برای شرکت در نافرمانی مدنی

آمادگی انقلابیون بحرینی برای شرکت در نافرمانی مدنی

همزمان با اعلام آمادگی مردم شهرها و روستاهای بحرین برای شرکت در فعالیتهای "نافرمانی مدنی" در سالروز انقلاب مردمی این کشور، اهالی شهرک توبلی در حرکتی انقلابی آمادگی خود را برای شرکت در این مراسم اعلام کردند. به گزارش پرس...