انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب در کاهش ترافیک بسیار موثر بود

انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب در کاهش ترافیک بسیار موثر بود

رئیس پلیس راهرو ناجا در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به جابجایی مکانی این نمایشگاه گفت: انتقال نمایشگاه کتاب از مصلی به شهر آفتاب، در کاهش ترافیک شهری بسیار موثر بود. به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد...