حجت‌ الاسلام زائری: شهر الله را قدر بدانیم؛ خدا خود به سراغمان آمده است

حجت‌ الاسلام زائری: شهر الله را قدر بدانیم؛ خدا خود به سراغمان آمده است

حجت الاسلام زائری به فضائل و برکات ماه رجب اشاره کرد و گفت:حضرت علی (ع) می‌فرمایند من خوش دارم که انسان مومن چهار شب در سال را به عبادت و نیایش اختصاص دهد و برنامه‌ های عادی زندگی خود را تعطیل کند که یکی از این شب‌ ها، شب...