هدف از حفر خندق در اطراف کردستان چیست؟

هدف از حفر خندق در اطراف کردستان چیست؟

در حالی که دولت محلی کردستان عراق هدف از حفر خندق را تلاشی برای تعیین مرز (میان منطقه کردستان عراق و سرزمین عراق) نمی‌داند، سیاستمداران دولت فدرال عراق تحقیق درباره این موضوع را خواستار شده اند. به گزارش پرس شیعه، حفر...