شهر «خان آباد» افغانستان به تصرف طالبان درآمد

شهر «خان آباد» افغانستان به تصرف طالبان درآمد

شهر «خان آباد» در ولایت قندوز افغانستان امروز صبح به تصرف نیروهای طالبان در آمد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «آوا»، بر اساس گزارش های رسیده از ولایت قندوز افغانستان، شهر «خان آباد» این ولایت، صبح امروز شنبه به...