شکنجه اهالی موصل با ابزاری وحشیانه

شکنجه اهالی موصل با ابزاری وحشیانه

روزنامه ایندیپندنت، شهر موصل عراق را به دلیل شکنجه وحشیانه اهالی این شهر به دست داعش، شهر خشونت نامید . به گزارش پرس شیعه، ایندیپندنت روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان شهر خشونت  به قلم پاتریک کوبرن نوشت : داعش در شهر موصل...