خشونت شهر شارلوت آمریکا را فرا گرفت باز هم شلیک پلیس به یک سیاهپوست؛

خشونت شهر شارلوت آمریکا را فرا گرفت

تراژدی تکراری تیراندازی مرگبار پلیس به یک مرد سیاهپوست این بار در شهر شارلوت در کارولینای شمالی، به واکنش مردم خشمگین و گسترش خشونت در این شهر منجر شد. به گزارش پرس شیعه؛ به دنبال کشته شدن کیت لامونت، مرد سیاهپوست، به...